Artikel-ID : 00234512 / Laatst gewijzigd : 24-02-2023Afdrukken

[360] Analyseer de vorm van uw oren (360 Reality Audio)

  Door de vorm van uw oren te analyseren in de app Headphones Connect ervaart u realistischer en meeslepender geluid. 
  U kunt dit doen tijdens de 360 Reality Audio-installatie. 

  Let op: U kunt alleen uw oren analyseren als u gebruikmaakt van compatibele producten van Sony.

  De vorm van uw oor analyseren

  1. Open de Headphones Connect-app en verbind uw Bluetooth hoofdtelefoon.
  2. Selecteer 360 Reality Audio-installatie -Analyse ear shape (oorvorm analyseren) -ANALYSE (analyseren).

    
  3. Wanneer het bericht [Analyse your ear shape] (Analyseer de vorm van uw oren) wordt weergegeven, selecteert u NEXT (Volgende).


    
  4. Lees de melding en selecteer OK.
    
  5. Wanneer het bericht [Take a photo of your left ear] (Maak een foto van uw linkeroor)wordt weergegeven, selecteert u TAKE A PHOTO (Foto maken).


   Let op: Wanneer het bevestigingsscherm voor toegang tot de app wordt weergegeven, selecteert u [ALLOW] (Toestaan).
  6. Wanneer het bericht [On the next screen, voice guidance will be provided] (Op het volgende scherm zullen gesproken instructies worden gegeven) wordt weergegeven, selecteert u [OK].
  7. Zorg ervoor dat uw gezicht zich geheel binnen het kader van de applicatie bevindt als u een foto maakt
  8. Draai uw hoofd naar rechts en neem een foto zodat de linkerkant van uw gezicht zich netjes binnen het kader van de applicatie bevindt.
  9. Wanneer het bericht [Your left ear has been successfully captured] (Uw linkeroor is vastgelegd)wordt weergegeven, selecteert u [NEXT] (Volgende).
  10. Zorg ervoor dat uw gezicht zich geheel binnen het kader van de applicatie bevindt als u een foto maakt.
  11. Draai uw hoofd naar links en neem een foto zodat de rechterkant van uw gezicht zich netjes binnen het kader van de applicatie bevindt. 
  12. Wanneer het bericht [Your right ear has been successfully captured] (Uw rechteroor is vastgelegd) wordt weergegeven, selecteert u [START].

  Wanneer het bericht [completed] (Voltooid) wordt weergegeven, is de analyse voltooid.
  Nadat u klaar bent met analyseren, kunt u in de volgende stap [Optimise apps] (Apps optimaliseren) selecteren. 
  Raadpleeg Apps optimaliseren (360 Reality Audio) voor meer informatie