Artikel-ID : 00234539 / Laatst gewijzigd : 15-02-2022

[360] Apps optimaliseren (360 Reality Audio)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

   

  Door gebruik te maken van de functie [Optimise apps] (Apps optimaliseren) wordt de informatie die is verzameld bij het analyseren van de vorm van uw oren toegepast op de apps die compatibel zijn met 360 Reality Audio (bijvoorbeeld uw muziekdienst). 

  Let op: Voordat u Apps kunt optimaliseren, moet u eerst de vorm van uw oor analyseren. 
  Raadpleeg Analyseer de vorm van uw oren (360 Reality Audio) voor meer informatie

  Apps optimaliseren

  1. Open de Headphones Connect-app en verbind uw Bluetooth hoofdtelefoon.
  2. Selecteer 360 Reality Audio Setup (360 Reality Audio-installatie)-Optimise apps (Apps optimaliseren- OPTIMISE (Optimaliseren).

    
  3. Als het bericht [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio is alleen beschikbaar in deze muziekserver-apps) wordt weergegeven, selecteert u de applicatie die u wilt gebruiken.
  4. Lees het bericht op uw scherm en selecteer [LAUNCH TO OPTIMISE] (Start om te optimaliseren) of [INSTALL AND OPTIMISE] (Installeren en optimaliseren).

  Wanneer het bericht [OPTIMISE COMPLETE] (Optimaliseren voltooid) wordt weergegeven, is het optimaliseren van apps voltooid.