Artikel-ID : 00235718 / Laatst gewijzigd : 19-04-2022

Tips om de batterijduur te maximaliseren (NW-A100-/NW-ZX500-serie)

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De Walkman® verbruikt zelfs in de stand-bymodus batterijvermogen, waardoor de batterijduur korter is als de speler lange tijd in stand-by staat. Als er meerdere apps worden uitgevoerd, neemt het batterijverbruik ook toe en wordt de gebruiksduur korter. De batterijduur is ook afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, instellingen en temperatuur.

  Hier worden manieren getoond om het batterijverbruik te verlagen en de batterijduur te verlengen.

  Instellingen om de batterijduur te maximaliseren

  Batterijbesparing

  Het activeren van de functie Battery Saver (Batterijbesparing) kan helpen om het batterijverbruik verlagen als de batterij bijna leeg is. Bovendien kunt u de functie Battery Saver (Batterijbesparing) zo instellen dat deze wordt geactiveerd bij een bepaald resterend batterijniveau.

  1. Veeg omhoog in het startscherm en selecteer vervolgens Settings (Instellingen).

  2. Selecteer Battery (Batterij).

  3. Selecteer Battery Saver (Batterijbesparing).

  4. Stel Turn on automatically (Automatisch inschakelen) in op On (Aan).

   Opmerking: Als u TURN ON NOW (NU INSCHAKELEN) selecteert, wordt de functie Battery Saver (Batterijbesparing) geactiveerd, ongeacht het resterende batterijniveau.

  5. Stel de waarde AT xx% (BIJ xx%) in op het gewenste percentage.

   Opmerking: De functie Battery Saver (Batterijbesparing) wordt geactiveerd wanneer het resterende batterijniveau de ingestelde procentuele waarde bereikt.

  Andere instellingen

  U kunt het batterijverbruik verminderen door de manier waarop u de speler gebruikt te wijzigen. Probeer de volgende suggesties om de levensduur van batterijen te verlengen:

  Content (Inhoud)Setting method (Instelmethode)
  Schakel het apparaat handmatig uit wanneer u deze niet gebruikt
  1. Zorg dat het scherm is ingeschakeld en houd de (Power) (Aan-uitknop) twee seconden ingedrukt.
  2. Kies Power off (Uitschakelen).
  Stel een kortere tijd in voor de Sleep (Slaapstand) van het scherm
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en kies vervolgens Settings (Instellingen).
  2. Kies Display →(Weergave) Sleep (Slapen).
  3. Stel een kortere tijdsduur in.
  Schakel alle geluidsaanpassingen uit
  1. Selecteer Sound adjustments (Geluidsaanpassingen).
  2. Zet de functie Direct Source (Directe bron) in op On (Aan).
  Schakel de service voor Location (Locatie) uit wanneer u deze niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en kies vervolgens Settings (Instellingen).
  2. Kies Security & Location (Beveiliging en locatie) - Location (Locatie) in de categorie Privacy.
  3. Stel Use location (Locatie gebruiken) in op Off (Uit).
  Schakel Wi-Fi uit wanneer u deze niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en kies vervolgens Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Network & internet (Netwerk en internet).
  3. Zet Wi-Fi Off (Uit).
  Schakel apps uit wanneer u deze niet gebruikt
  1. Ontgrendel het scherm en tik op (overview) (overzicht) in de Navigation bar (Navigatiebalk) onder aan het scherm.
  2. Veeg de apps die u niet gebruikt naar boven of schakel ze uit door naar rechts te vegen en CLEAR ALL (Alles wissen) te kiezen.
  Schakel Bluetooth uit wanneer u deze functie niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en kies vervolgens Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Connected devices (Aangesloten apparaten) → Connection preferences (Verbindingsvoorkeuren) → Bluetooth.
  3. Stel Bluetooth in op Off (Uit).
  Schakel NFC uit wanneer u deze functie niet gebruikt
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en kies vervolgens Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Connected devices (Aangesloten apparaten) → Verbindingsvoorkeuren.
  3. Zet NFC op Off (Uit).
  Verlaag de helderheid van het scherm
  1. Veeg omhoog in het scherm Home (Startscherm) en kies vervolgens Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Display - Brightness level (Helderheidsniveau).
  3. Verplaats het schuifregelaarpictogram naar een lagere instelling voor helderheid.


  Opmerking: Bij gebruik in een omgeving met lage temperaturen, is de batterijduur korter.

  In een koude omgeving worden chemische reacties zwak en wordt de elektrische energie verlaagd. De batterij kan niet volledig worden opgeladen in een koude omgeving. Zelfs als u de batterij in een warmere omgeving volledig oplaadt, wordt de levensduur van de batterij verkort wanneer u deze in een koude omgeving gebruikt. (Als u terugkeert naar een warmere omgeving, wordt de batterijduur weer normaal)

  temperatuur

  Informatie over de batterijduur

  De oplaadcapaciteit en -duur van oplaadbare lithium-ionbatterijen nemen geleidelijk af, afhankelijk van het aantal laad-/ontlaadcycli en de gebruiksperiode.

  Ga als volgt te werk om slijtage te verminderen en de batterijduur te verlengen:

  • Het opladen van de batterij stoppen voordat deze vol is (niet opladen tot 100%) kan de slijtage van de batterij helpen verminderen.
  • Als de oplaadbare batterij lange tijd wordt opgeslagen in een volledig lege of volledig opgeladen toestand, gaat de batterijkwaliteit doorgaans achteruit. Laad de batterij één keer in de zes maanden of een jaar op tot ongeveer 50% om slijtage te voorkomen.

  Geschatte vervangingstijd:

  • Het aantal laad-/ontlaadcycli, de gebruiksperiode en de omstandigheden kunnen allemaal de capaciteit van de batterij beïnvloeden en de batterijduur verkorten.
  • Als de batterijduur tot de helft wordt teruggebracht van de duur die in de handleiding wordt vermeld, zelfs nadat de batterij volledig is opgeladen, moet de batterij mogelijk worden vervangen.