Artikel-ID : 00238784 / Laatst gewijzigd : 16-02-2022

Kan de software van de Walkman-speler niet bijwerken.

  De volgende omstandigheden kunnen verhinderen dat de walkman een software-update voltooid:

  • De Wi-Fi-verbindingsstatus is instabiel: Werk de software bij op een locatie met een goede Wi-Fi-verbinding.
    
  • Het batterijniveau van de speler ligt onder de 60%: Update de walkman terwijl deze wordt opgeladen en de batterij voor tenminste 60% is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, kan de stroom mogelijk worden uitgeschakeld tijdens het bijwerken, waardoor de speler mogelijk niet start.
  • De vrije ruimte van de interne gedeelde opslag is minder dan 2 GB: Controleer voordat u de software probeert bij te werken de capaciteit van de interne gedeelde opslag. Veeg het scherm Start omhoog en selecteer (Instellingen) — Opslag. Als er minder dan 2 GB vrije ruimte is, maak dan ruimte vrij door gegevens te verplaatsen naar een computer of ander apparaat.
  • De speler blijft steken in het scherm voor systeem bijwerken: Als de systeemupdate in de instellingen is ingesteld op Do not allow (Niet toestaan), kan het systeem niet worden bijgewerkt. Probeer het volgende.
   1. Selecteer (Instellingen) — Apps & notifications (Apps en meldingen) — See all xx apps (Alle xx apps weergeven) om alle geïnstalleerde apps weer te geven.
   2. Selecteer uit het menu drie horizontale stippen rechtsboven op het scherm Show system (Systeem weergeven) — System Update (Systeemupdate) — Permissions (Toestemmingen).
   3. Schakel het item Storage (Opslag) in.