Artikel-ID : 00243422 / Laatst gewijzigd : 23-04-2020

Geen geluid wanneer audio wordt uitgevoerd via een USB-apparaat dat is aangesloten op de Walkman.

    Wanneer een USB-apparaat met de Walkman is verbonden, is, afhankelijk van de toepassing, de audio-uitvoer mogelijk niet ingeschakeld en is er mogelijk geen geluid.

    Voer deze stappen uit om ervoor te zorgen dat de geluidsuitvoer is ingeschakeld:

    1. Open de app die u wilt gebruiken.
    2. Als de app geopend is, koppelt u de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan.
    3. Speel inhoud af met de app.