Artikel-ID : 00238867 / Laatst gewijzigd : 22-01-2020

Het pictogram met het batterijniveau op de statusbalk knippert afwisselend rood en wit.

    Als de omgevingstemperatuur hoger is dan het aanbevolen bereik, wordt het -pictogram (batterijstatus) weergegeven op de statusbalk en wordt het opladen geforceerd beëindigd. Dit wordt uit voorzorg gedaan en is geen defect.

    De bedrijfstemperatuur ligt tussen 5 - 35 °C. We adviseren het apparaat te gebruiken in een omgeving waar de temperatuur binnen het aanbevolen bereik valt.

    Raadpleeg de volgende helpgidsen voor andere voorzorgsmaatregelen bij het opladen.