Artikel-ID : 00242308 / Laatst gewijzigd : 05-03-2020

Het scherm wordt niet uitgeschakeld als ik de klep sluit

    Controleer of u het juiste type klep hebt geselecteerd in Settings (Instellingen).

    1. Zoek naar en tik op Settings (Instellingen) →Display (Scherm) → Cover selection (Klepselectie). U vindt het item onder Advanced (Geavanceerd).
    2. Tik op Flip cover (Klep uitklappen) → OK.