Artikel-ID : 00251053 / Laatst gewijzigd : 27-03-2022

Screen reader/Talkback voor Android TV's uit de XH74- en XH75-serie

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De functies Screen Reader en Talkback lezen de informatie op het tv-scherm voor, zoals de programmagids en het instellingenscherm. U hebt een internetverbinding nodig om Screen reader of Talkback te kunnen gebruiken.

  Screen Reader of Talkback activeren vanuit het scherm Settings (Instellingen)

  1. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening.
  2. Omdat het pictogram Settings (Instellingen) zich in de rechterbovenhoek van het hoofdmenu bevindt, houdt u de pijltjestoets omhoog ongeveer drie seconden ingedrukt en houdt u vervolgens de pijltjestoets naar rechts ongeveer twee seconden ingedrukt om Settings (Instellingen) te selecteren. Daarna drukt u op de knop Enter.
  3. Druk op de pijltjestoets omlaag om Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Druk op de pijltjestoets omlaag om Accessibility (Toegankelijkheid) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  5. Druk op de pijltjestoets omlaag om Screen Reader of Talkback te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  6. Selecteer Enable (Inschakelen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  7. Selecteer OK en druk vervolgens op de knop Enter.
  8. Druk op de knop HOME om het scherm te verlaten.

  Screen Reader of Talkback stoppen vanuit het scherm Settings (Instellingen)

  1. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening.
  2. Omdat het pictogram Settings (Instellingen) zich in de rechterbovenhoek van het hoofdmenu bevindt, houdt u de pijltjestoets omhoog ongeveer drie seconden ingedrukt en houdt u vervolgens de pijltjestoets naar rechts ongeveer twee seconden ingedrukt om Settings (Instellingen) te selecteren. Daarna drukt u op de knop Enter.
  3. Druk op de pijltjestoets omlaag om Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Druk op de pijltjestoets omlaag om Accessibility (Toegankelijkheid) te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  5. Druk op de pijltjestoets omlaag om Screen Reader of Talkback te selecteren en druk vervolgens op de knop Enter.
  6. Als u Screen Reader of Talkback wilt stoppen, drukt u op de knop Enter wanneer u Enable, (Inschakelen) On (Aan) hoort. Screen Reader of Talkback wordt uitgeschakeld.
  7. Als u OK hoort, drukt u op de knop Enter om Screen Reader of Talkback te stoppen.
  8. Druk op de knop HOME om het scherm te verlaten.

  Opmerkingen

  • Screen Reader en Talkback zijn alleen beschikbaar voor focuspunten en bepaalde teksten.
  • Screen Reader en Talkback zijn alleen beschikbaar voor bepaalde gebieden en talen.
  • Of een bepaalde app beschikbaar is met de functie Screen Reader, is afhankelijk van de app.
  • Vanaf februari 2020 is de YouTube™-streamingservice beschikbaar met Screen Reader en Talkback. De specificatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.