Artikel-ID : 00260380 / Laatst gewijzigd : 10-03-2022Afdrukken

Het geluid van de subwoofer is te laag

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Volg deze stappen om het probleem op te lossen:

  1. Controleer eerst het volume van de subwoofer: druk op de knop + (subwoofervolume) op de afstandsbediening en doorloop het volumebereik.
   • De naam van de knop varieert afhankelijk van het model (subwoofervolume, BASS, enz.).
  2. Indien Nachtmodus is ingesteld op ON (Aan), stelt u deze optie in op OFF (Uit).
   • Voor meer informatie over Night mode (Nachtmodus) raadpleegt u de producthandleiding.
  3. Probeer de testtoon of voorbeeldmuziek af te spelen om te controleren of deze via de subwoofer wordt afgespeeld:

  HT-A5000/A7000/A9/X9000F/XF9000/Z9F/ZF9

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Setup (Instellen).
  3. Selecteer Geavanceerde instellingen.
  4. Selecteer Speaker Settings (Speakerinstellingen).
  5. Selecteer Manual Speaker Settings (Handmatige speakerinstellingen).
  6. Kies Test Tone (Testtoon) en selecteer ON (Aan).

  OPMERKING: Selecteer OFF (Uit) om het afspelen van de Test-Tone (Testtoon) te beëindigen.

  HT-S20R/S40R

  Belangrijk: Als de USB-ingang is geselecteerd, wordt de TEST TONE (TESTTOON) niet afgespeeld, ook al is deze ingesteld op ON (AAN).
  Om de TESTTOON af te spelen, dient u een andere invoer te selecteren dan USB.

  1. Druk op de MENU-knop op de afstandsbediening om het menu op het display van het voorpaneel in te schakelen.
  2. Selecteer SPEAKERTESTTOONAAN om de testtoon door elke speaker te laten afspelen.
  3. Druk op de knop MENU om het menu in het display uit te schakelen.

   OPMERKING:

   • Druk herhaaldelijk op (omhoog), (omlaag) of ENTER om de gewenste instelling te selecteren.
    U kunt terugkeren naar het vorige niveau door op de knop BACK te drukken.
   • Om de TESTTOON uit te schakelen, selecteert u SPEAKERTESTTOONUIT.

   HT-S400/HT-SC40/SD40

   1. Houd de TV-knop op de Soundbar 5 seconden ingedrukt om de ingebouwde demomuziek af te spelen.
   2. Druk nogmaals op de knop TV. De ingebouwde demomuziek stopt en de Soundbar keert terug naar de TV-ingang.

   Andere modellen​​​​​​​

   1. Houd de knop INPUT of (invoerselectie) op de soundbar 5 seconden lang ingedrukt om de interne voorbeeldmuziek af te spelen.
   2. Druk nogmaals op de knop INPUT of (ingangselectie) om het afspelen van de interne voorbeeldmuziek te beëindigen.