Artikel-ID : 00259542 / Laatst gewijzigd : 12-07-2022Afdrukken

Kan ik voorwerpen boven op mijn subwoofer plaatsen?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Plaats geen voorwerpen op de subwoofer. De trillingen van het apparaat kunnen ervoor zorgen dat de voorwerpen vallen en beschadigd raken.