Artikel-ID : 00259552 / Laatst gewijzigd : 12-07-2022Afdrukken

De Soundbar bedienen via de tv-afstandsbediening

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  U kunt de Soundbar bedienen met een tv-afstandsbediening als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en als de functie Control for HDMI (Bediening voor HDMI) is ingeschakeld. Gebruik de tv-afstandsbediening voor het volgende:

  • Power On/Off (Aan/uit): als u de tv in- of uitschakelt, wordt de Soundbar tegelijkertijd in- of uitgeschakeld.
  • Volume aanpassen: het volume van de Soundbar kan worden aangepast wanneer de audio-uitgang van de tv is gekozen.

  Als de Soundbar niet tegelijkertijd met de tv wordt ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit:

  1. Schakel HDMI CEC (Consumer Electronics Control) in op de Soundbar en de tv. Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie over de instellingen.
   • Schakel de functie Control for HDMI (Bediening voor HDMI) in de instellingen van de Soundbar in.
   • Schakel de BRAVIA Sync-functie in als u een BRAVIA-TV hebt.
    Opmerking: De functienaam verschilt op niet-BRAVIA-tv's. Zoek de instellingen voor de HDMI CEC-functie op uw TV en stel deze in op ON (AAN).
  2. Schakel zowel de tv als de Soundbar uit.
  3. Schakel de tv in met de afstandsbediening van de tv.
  4. Schakel de SoundBar in met de afstandsbediening ervan.
  5. Schakel de tv en de Soundbar uit met de tv-afstandsbediening. Wanneer de tv en de Soundbar tegelijkertijd zijn uitgeschakeld, kunt u ze de volgende keer zowel in- als uitschakelen.