Artikel-ID : 00249975 / Laatst gewijzigd : 07-09-2020

De HbbTV-functie uitschakelen op RB1- of AZ3-serie

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als het foutbericht ‘Internet download is cancelled because the content security cannot be validated’ (Internetdownload is geannuleerd omdat de veiligheid van de content niet kan worden gegarandeerd) wordt weergegeven wanneer u probeert toegang te krijgen tot de HbbTV-functie, raadpleegt u de onderstaande stappen om deze functie uit te schakelen.

  Let op! Deze oplossing is van toepassing op RB1- en AZ3-modellen.

  Volg de onderstaande stappen om HbbTV uit te schakelen voor een specifieke zender:

  1. Ga naar de zender waarvoor u HbbTV wilt uitschakelen.
  2. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
  3. Selecteer Instellingen → Digitaal setup → Interactieve toepassing instellen.
  4. Selecteer Toepassing voor (Prog.X*) en stel deze in op Uit.

  *X geeft het zendernummer aan. Dit moet worden gedaan voor elke zender waarvoor u de HbbTV-functie wilt uitschakelen.