Artikel-ID : 00253806 / Laatst gewijzigd : 30-11-2020

Muziekbestanden van het interne geheugen overzetten naar een microSD-kaart op een Walkman uit de NW-A100/ZX500-serie

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Gebruik een microSD-kaart (niet meegeleverd) die op de Walkman-speler is geformatteerd om muziekbestanden uit het interne geheugen over te zetten of te kopiëren. Raadpleeg de Helpgids van uw model op onze ondersteuningswebsite voor meer informatie over het formatteren van de microSD-kaart.

  U kunt het muziekbestand ook van de microSD-kaart overzetten of kopiëren naar het interne geheugen door bij stap 4 SD card (SD-kaart) te selecteren en bij stap 6 de modelnaam van de Walkman te selecteren.

  OPMERKING: er zijn enkele voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van een microSD-kaart. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie: Op welke punten moet ik letten als ik een microSD-kaart gebruik?

  Muziekbestanden van het interne geheugen overzetten naar een microSD kaart

  1. Plaats de microSD-kaart in uw Walkman.
  2. Controleer of het pictogram van de SD-kaart boven aan het scherm wordt weergegeven.

   OPMERKING: als het pictogram niet wordt weergegeven, is de microSD-kaart niet correct geplaatst of wordt deze niet herkend. Verwijder de microSD-kaart en plaats deze opnieuw. 

  3. Veeg het startscherm omhoog en selecteer vervolgens Files (Bestanden) in het menu.
  4. Selecteer de modelnaam van de Walkman.
   OPMERKING: als u de modelnaam van uw Walkman niet ziet, tikt u op het pictogram opties (optiemenu) in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer vervolgens Show Internal Storage (Interne opslag weergeven). 

  5. Selecteer de map Music (Muziek) of Download.

   OPMERKING: de locatie waar het bestand wordt opgeslagen is afhankelijk van de streamingservice of -app. 

  6. Selecteer het muziekbestand dat u wilt verplaatsen door er ongeveer één seconde op te drukken en tik vervolgens op het pictogram (optiemenu) in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer vervolgens de functie Move to (Verplaatsen naar) of Copy to (Kopiëren naar).

   OPMERKING: u kunt meerdere muziekbestanden tegelijkertijd selecteren en verplaatsen. 

  7. Tik in het scherm Music (Muziek) of Downloads (de map die u in stap 5 hebt geselecteerd) op het pictogram (menu) en selecteer vervolgens SD card (SD-kaart).
  8. Tik in het scherm SD card (SD-kaart) op de map Music (Muziek) om deze te selecteren en tik vervolgens op MOVE (Verplaatsen) of COPY (Kopiëren).
  9. Controleer in het scherm Music (Muziek) of Downloads (de map op het interne geheugen die u in stap 5 hebt geselecteerd) of het muziekbestand dat u hebt verplaatst is verdwenen.

   OPMERKING: als u alleen het bestand kopieert, blijft het origineel behouden. 

  10. Open de map Music (Muziek) voor de SD card (SD-kaart) en controleer of het muziekbestand dat u hebt verplaatst of gekopieerd daar staat.