Artikel-ID : 00259931 / Laatst gewijzigd : 26-10-2022Afdrukken

Een spraakgids zegt “Google Assistant is not connected” en ik kan de functie Ruisonderdrukking of Omgevingsgeluidbediening niet inschakelen.

  Probeer het volgende:

  • Als uw hoofdtelefoon en smartphone verbinding maken, wordt mogelijk de mededeling van Google Assistant weergegeven. Als u op de mededeling tikt, schakelt de toewijzing van de knop voor de hoofdtelefoon of de functie voor de aanraaksensor over op Google Assistant.
   Als dit gebeurt, kunt u de functie opnieuw toewijzen aan Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidbediening) met behulp van Headphones Connect.

   Tip
   Als dezelfde melding opnieuw verschijnt de volgende keer dat u een verbinding tot stand brengt, tikt u niet op de melding, maar veegt u over de melding om deze uit te schakelen.

  • Als een andere functie dan Ambient Sound Control (Omgevingsgeluidbediening), zoals Google Assistant, is toegewezen aan de toets of aanraaksensor, kunt u niet overschakelen naar de functie Ruisonderdrukking of de functie Omgevingsgeluidbediening met behulp van de toets van de koptelefoon of de aanraaksensor.