Artikel-ID : 00261413 / Laatst gewijzigd : 20-01-2022Afdrukken

Hoe koppel ik de Bluetooth-afstandsbediening met mijn tv?

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Als u uw officiële Bluetooth-afstandsbediening van Sony niet kunt koppelen of activeren, probeer dan uw Bluetooth-instellingen te resetten en de Bluetooth-koppeling te activeren. 

    Een Bluetooth-afstandsbediening aan uw tv koppelen

    • Klik op Home (Start) Settings (Instellingen) General Settings (Algemene instellingen) → Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires).
    • Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.