Artikel-ID : 00262126 / Laatst gewijzigd : 20-05-2021Afdrukken

De fabrieksinstellingen herstellen

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.  De tv wordt gereset om de standaardinstellingen te herstellen wanneer de tv niet goed werkt. Door de fabrieksinstellingen te herstellen, herstelt u de oorspronkelijke instellingen van een tv op het moment van aankoop. 

  De fabrieksinstellingen herstellen

  Stap 1: Klik op uw afstandsbediening op Home (Start)→ General Settings (Algemene instellingen)→ Device Preferences (Apparaatvoorkeuren)→ About (Over)→ Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen)→ Delete Everything (Alles verwijderen).

  Stap 2: Voer uw pincode in. De tv wordt automatisch opnieuw opgestart en keert terug naar de fabrieksinstellingen.

  Belangrijk: wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden al uw aangepaste instellingen gewist, waaronder de instelling voor het kinderslot, maar ook: 

  • Google-accounts 
  • Systeem- en toepassingsgegevens 
  • Gedownloade toepassingen. 
  • Kanalen 
  • Draadloze netwerkinstellingen 
  • Sommige appgegevens kunnen worden hersteld als u Apps hebt gesynchroniseerd met uw Google-account.

  Kunt u het menu Start niet openen?

  Het menu Start openen

  Klik op de afstandsbediening op Help (Help) → How to use your TV (De tv gebruiken)→ Help Guide Helpgids→ Settings (Instellingen)→ Configuring the TV (De tv configureren)→ TV Settings (Instellingen)→ General Settings (Algemene instellingen)→ Device Preferences (Apparaatvoorkeuren)→ Reset (Opnieuw instellen)→ Factory Data Reset (Fabrieksinstellingen herstellen)→ Erase Everything? (Alles wissen?) → Ja.