Artikel-ID : 00265919 / Laatst gewijzigd : 03-02-2022Afdrukken

Uw WF-1000XM4-oordopjes onderhouden

  Volg de onderstaande stappen om u te helpen uw koptelefoon regelmatig te onderhouden.

  1. De eartips verwijderen
  2. Onderhoud van de koptelefoon
  3. De eartips vervangen
  4. De koptelefoon opladen

  1. Verwijder de eartips

  Houd de koptelefoon vast en trek voorzichtig aan de eartips terwijl u ze draait.

  Opmerking: Trek niet aan het onderdeel van polyurethaanschuim van de eartips. Als u dit doet, kunnen de eartips scheuren of beschadigd raken.

  Raadpleeg de volgende informatie over het verwijderen van de eartips:

  • De juiste methode om de eartips te verwijderen
  • De verkeerde methode om de eartips te verwijderen

  2. Onderhoud van de koptelefoon

  Reinig de koptelefoon

  • Veeg met een zachte, droge doek al het water of vocht van de koptelefoon.
  • Laat de hoofdtelefoon niet in een koude omgeving liggen, want water of vocht kan op de hoofdtelefoon bevriezen.

  Reinig de geluidsisolerende eartips

  • Wanneer een geluidsisolerende eartip vuil is, veegt u deze af met een zachte, droge doek.
  • Was de eartips niet in water of met een vochtige doek. Dit kan het kwaliteitsverlies versnellen.
  • Als u uw nagels in de eartips zet of als u ze met een metalen voorwerp bekrast, kan dit schade veroorzaken.

  Reinig de laadpoorten

  Als u vreemde stoffen, zweet of vocht op de koptelefoon of oplaadcase achterlaat, kan dit corrosie veroorzaken en het opladen moeilijker of helemaal niet mogelijk maken.
  Reinig de koptelefoon en de oplaadpoorten van de oplaadcase met een zachte doek of wattenstaafje.

  Opmerking: Als de batterij langzaam of helemaal niet wordt opgeladen, kan het zorgvuldig reinigen van de laadpoorten het opladen verbeteren.

  De oplaadpoorten onderhouden

  Oplaadcase
  Oplaadpoorten van de oplaadcase
  A: Oplaadpoorten

  Koptelefoon
  Oplaadpoorten van de koptelefoon
  A: Oplaadpoorten

  Voorbeelden voor het reinigen

  Reinig de oplaadpoorten van de oplaadcase met een zachte doek

  Reinig de oplaadpoorten van de koptelefoon met een zachte doek

  Opmerking: Gebruik geen perslucht om stof te verwijderen, omdat hierdoor stof in de microfoon of de openingen van de geluidsuitgang terecht kan komen, wat tot storingen kan leiden.

  Reinig de openingen van de geluidsuitgangen

  Reinig de openingen van de geluidsuitgangen met een doek die licht bevochtigd is met water en stevig is uitgewrongen om vuil, oorsmeer of andere vreemde stoffen te verwijderen die zich kunnen hebben opgehoopt. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk vuil of restjes in de eartips duwt.

  Openingen van de geluidsuitgang op de koptelefoon
  A: Openingen van de geluidsuitgang

  Haal het vocht uit de openingen van de geluidsuitgang

  Als er water of zweet achterblijft in de openingen van de geluidsuitgang, kan het geluid worden gedempt. Om achtergebleven water of zweet te verwijderen, draait u de koptelefoon over een droge doek op zo een manier dat de geluidsopening naar beneden is gericht en tikt u er ongeveer 5 keer zachtjes op om water of zweet weg te laten lopen.

  Haal het vocht uit de microfoongaatjes

  Zorg ervoor dat er geen water of zweet in de microfoongaatjes achterblijft. Dit kan corrosie veroorzaken. Om eventueel achtergebleven water of zweet te verwijderen, richt u de microfoongaatjes over een droge doek omlaag en tikt u er ongeveer 5 keer zachtjes op om water of zweet weg te laten lopen.

  Opmerking: Er zijn twee microfoons. Zorg ervoor dat u eventueel vocht van beide verwijdert.

  Microfoons van de koptelefoon
  A: Microfoons

  Droog de koptelefoon

  Nadat u de koptelefoon hebt gereinigd, laat u deze op kamertemperatuur volledig drogen.

  Opmerking: Als de IR-sensoren tijdens het drogen van de koptelefoon de tafel raken, kan de koptelefoon denken dat deze wordt gebruikt en kan de koptelefoon nog batterijvermogen gaan verbruiken. Om dit te voorkomen legt u de koptelefoon met de IR-sensor op de zijkant of naar boven gericht.

  IR-sensor op de koptelefoon
  A: IR-sensor

  3. Vervang de eartips

  Plaats de eartips volledig naar binnen. Als de eartips niet volledig zijn bevestigd, kunnen ze van de koptelefoon komen en de geluidskwaliteit, noise cancelling-prestaties en draagbaarheid negatief beïnvloeden.

  Controleer de volgende zaken:

  • Zorg ervoor dat de eartips niet scheef worden bevestigd
  • Zorg ervoor dat de eartips stevig zijn geplaatst

  Raadpleeg de volgende informatie voor het bevestigen van de eartips:

  Opmerking: Kijk in het midden van de eartips om te controleren of de kleur van de steel (oranje, groen of lichtblauw) niet zichtbaar is.

  • De eartips zijn goed bevestigd (de kleur van de steel is niet zichtbaar):
  • De eartips zijn niet goed bevestigd (de kleur van de steel, groen, is zichtbaar):

  Nadat u de koptelefoon hebt schoongemaakt, plaatst u de koptelefoon in de oplaadcase en sluit u het deksel.

  4. De koptelefoon opladen

  Opmerking: De oplaadcase is niet waterbestendig. Als u gaat opladen terwijl er water of vocht in de koptelefoon aanwezig is, kan dat water of vocht in de oplaadcase terechtkomen. Dit kan leiden tot kortsluiting van de interne onderdelen, of corrosie van de koptelefoon en/of de oplaadcase veroorzaken. Houd er rekening mee dat storingen als gevolg van water in de oplaadcase worden beschouwd als verkeerd gebruik en niet worden gedekt door de garantie.