Artikel-ID : 00265604 / Laatst gewijzigd : 22-02-2022Afdrukken

De headset (WF-1000XM4) resetten of inschakelen


  De headset resetten

  1. Plaats een headset-unit in de oplaadcase.
   Sluit het deksel van de oplaadcase nadat u de headset erin hebt geplaatst.

  2. Sluit de oplaadcase aan op een stopcontact.
   OPMERKING: gebruik de meegeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netadapter.

  3. Open en sluit het deksel van de oplaadcase meer dan 5 keer binnen 20 seconden. Hierdoor zal het indicatielampje (rood) van de oplaadcase gaan knipperen.

   Wanneer het resetten is voltooid, knippert het indicatielampje van de oplaadcase 4 keer (groen).

  4. Verwijder de headset-unit uit de oplaadcase, plaats de andere headset-unit in de oplaadcase en start de handeling opnieuw vanaf stap 1.

  OPMERKINGEN:

  • De apparaatregistratie-informatie (koppelen) en de andere instellingen blijven behouden tijdens het resetten.
  • In deze video kunt u ook zien hoe u kunt resetten:

  De headset inschakelen om de fabrieksinstellingen te herstellen

  BELANGRIJK: met deze bewerking worden alle apparaatinstellingen gereset naar de fabrieksinstellingen en worden alle koppelingsgegevens verwijderd.

  OPMERKINGEN:

  • nadat u de headset hebt ingeschakeld, moet u ook de informatie over het koppelen van de headset van alle aangesloten apparaten verwijderen en deze vervolgens opnieuw koppelen.
  • Als de resterende batterijlading van de oplaadcase onvoldoende is, zal de headset niet inschakelen. Als dit het geval is, laadt u de oplaadcase op.
  1. Plaats de headset in de oplaadcase.
  2. Houd uw vingers ongeveer 10 seconden lang vast op de aanraaksensoren op de linker en rechter unit.

   OPMERKING: hierdoor zal het indicatielampje (rood) van de oplaadcase gaan knipperen.
  3. Haal uw vingers binnen 5 seconden nadat het indicatielampje is gaan knipperen weg.
   Wanneer het inschakelen is voltooid, knippert het indicatielampje van de oplaadcase 4 keer (groen).

   OPMERKING: als u uw vinger niet binnen 5 seconden weghaalt nadat het indicatielampje in stap 3 begint te knipperen, wordt de headset niet ingeschakeld. Probeer het opnieuw vanaf stap 2.

  OPMERKINGEN:

  • U kunt de headset ook inschakelen via de app Sony | Headphones Connect.
  • In deze video kunt u ook zien hoe u kunt inschakelen: