Artikel-ID : 00265289 / Laatst gewijzigd : 19-05-2022Afdrukken

Ik kan geen audio afspelen met de LDAC-codec

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Controleer eerst of uw Bluetooth-afspeelapparaat LDACondersteunt. Dit is nodig om audio af te spelen met de LDAC-codec.

  Probeer vervolgens de Sony | Headphones Connect -app te installeren op uw afspeelapparaat. De app is beschikbaar in deGoogle Play Store en de App Store. Volg de onderstaande instructies, afhankelijk van of u de app hebt geïnstalleerd of niet.


  Ik heb de Sony | Headphones Connect-app op mijn afspeelapparaat geïnstalleerd

  1. Verbind de koptelefoon en het afspeelapparaat via Bluetooth.
  2. Open de Sony | Headphones Connect -app en stel de Bluetooth Connection Quality (Bluetooth-verbindingskwaliteit) in op Priority on Sound Quality (Geluidskwaliteit heeft prioriteit), zoals wordt weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
  3. Controleer in de Sony | Headphones Connect -app of als codecnaam onder de modelnaam LDAC wordt vermeld. Begin vervolgens met het afspelen van muziek.
   OPMERKING: Als LDAC niet wordt weergegeven of als er een andere codecnaam wordt weergegeven, controleert u de codec-instellingen op het afspeelapparaat.

  Ik kan de Sony | Headphones Connect-app niet installeren op mijn afspeelapparaat

  Naast het afspeelapparaat hebt u een smartphone nodig om de audiocodec in de Sony | Headphones Connect -app in te stellen. U moet ook de codec-instellingen op het afspeelapparaat wijzigen.

  In de volgende stappen hebben we een NW-50 Walkman als voorbeeld gebruikt:

  1. Installeer de app Sony | Headphones Connect op uw smartphone.
  2. Verbind de koptelefoon en de smartphone via Bluetooth.
  3. Open de Sony | Headphones Connect-app en stel de Bluetooth Connection Quality (Bluetooth-verbindingskwaliteit) in op Priority on Sound Quality (Geluidskwaliteit heeft prioriteit).
  4. Selecteer op het afspeelscherm van de NW-A50 (pictogram opties/instellingen) → Settings (Instellingen).
  5. Selecteer in het Bluetooth-menu, de opties Audio Device Connection Settings (Verbindingsinstellingen Bluetooth-/audioapparaat) → Wireless Playback Quality (Kwaliteit draadloos afspelen) → LDAC.
  6. Verbreek de Bluetooth-verbinding van de koptelefoon en de smartphone.
  7. Verbind de koptelefoon en de Walkman via Bluetooth en speel vervolgens muziek af.

  OPMERKINGEN:

  • Wanneer u audio afspeelt via LDAC neemt het volume van de gegevensoverdracht toe. Als het geluid wordt onderbroken, stelt u de Bluetooth Connection Quality (Bluetooth-verbindingskwaliteit) in op Priority on Stable Connection (Stabiele verbinding heeft prioriteit) in de  Sony | Headphones Connect-app.
  • Voor meer informatie over geluidsonderbrekingen gaat u naar het artikel:Sound is interrupted or noise occurs while playing music (Geluid wordt onderbroken of er treedt ruis op tijdens het afspelen van muziek).