Artikel-ID : 00268468 / Laatst gewijzigd : 29-10-2021

Er zit verschil tussen de resterende batterijcapaciteit van het linker- en rechteroordopje

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Afhankelijk van de instellingen van de verschillende functies en gebruiksomstandigheden kan er verschil ontstaan in het verbruik van de batterijen tussen het linker- en rechteroordopje. Dit duidt niet op een storing.