Installatieprocedure (Music Center for PC Ver.1.0)

  Opmerking

  • Als u een WALKMAN® gebruikt die in de winkel lag in of voor december 2013, moet u de bestandsoverdrachtfunctie omschakelen van MTP naar MSC voordat u "Music Center for PC" gebruikt. Voor meer informatie, raadpleegt u de kolom "Muziekbestanden overdragen" onder "WALKMAN®" in Ondersteunde apparaten. Volg zo nodig de stappen onder "De bestandsoverdrachtfunctie omschakelen" om de bestandsoverdrachtfunctie over te schakelen.
  1. Download de meest recente versie van het installatieprogramma.
  2. Start het gedownloade installatieprogramma.

   Hint

   • Selecteer [Ja] als het dialoogvenster [User Account Control] wordt weergegeven.
  3. Klik op [Volgende >] wanneer het installatiescherm wordt weergegeven.
  4. Bevestig de [Licentieovereenkomst]. Selecteer vervolgens [Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden] en [Volgende >].

   Als u [Ik ga niet akkoord met de gebruiksvoorwaarden] selecteert, kunt u [Volgende >] niet selecteren.

  5. Selecteer [Standaard (aanbevolen)] of [Aangepast] onder [Installatietype]. Klik vervolgens op [Volgende >].
   • Standaard (aanbevolen)
    • De doelmap wordt automatisch aangewezen door de applicatie.
    • Een opstartpictogram wordt op het bureaublad geplaatst.
   • Aangepast
    • De doelmap kan worden gewijzigd in de map van uw keuze.
    • U kunt selecteren of u een opstartpictogram op het bureaublad wilt maken of niet.
  6. Wanneer de installatieconfiguratie wordt weergegeven, klikt u op [Installeren].

   Het kan enkele minuten duren om de installatie te voltooien. Een ogenblikje geduld.

  7. Nadat de installatie is voltooid, controleert u of een vinkje is geplaatst in het selectievakje [Start Music Center for PC nu]. Klik vervolgens op [Voltooien].
  8. Wanneer het dialoogvenster [Welkom bij Music Center for PC!] wordt weergegeven, klikt u op [OK].
  9. Configureer de instelling voor automatisch importeren. (Alleen wanneer u "Music Center for PC" voor de eerste keer start)

   Wanneer u "Music Center for PC" voor de eerste keer na de installatie start, wordt het dialoogvenster [Importeer audiobestanden op de computer naar Music Center for PC.] weergegeven. Plaats een vinkje in het selectievakje voor de [[Muziek]-Map], en klik daarna op [OK]. Als u nieuwe muziekbestanden toevoegt aan de map [Muziek], worden de muziekbestanden automatisch toegevoegd aan de bibliotheek van "Music Center for PC".

   Hint

   • Als u de inhoud op "Media Go" hebt beheerd met de standaardinstellingen, kunt u inhoud importeren door een vinkje te plaatsen bij [Muziek].
   • Als u aangepaste instellingen voor "Media Go" gebruikt, voegt u de map inhoud beheren toe. Selecteer [Tools] - [Instellingen] - [Bestand importeren] - [Automatisch importeren] om de map toe te voegen.