Music Center for PC

  De geluidskwaliteit aanpassen door een equalizer-voorinstelling te selecteren (Music Center for PC Ver.1.0)

  Klik op (A) [Equalizer] tijdens het afspelen van een nummer waarvan u de geluidskwaliteit wilt aanpassen. De ontdekkingszone wordt omgeschakeld naar het equalizerscherm. Het equalizerscherm geeft de frequenties van het nummer en de niveaus ervan grafisch weer.

  Schermafbeelding die de procedure toont voor het omschakelen nar het equalizerscherm. Voor meer informatie over de procedure raadpleegt u de tekst.

  In de linkerhelft wordt de "L"-kant weergegeven en in de rechterhelft de "R"-kant.

  Selecteer de vervolgkeuzelijst (B) om de lijst met equalizer-voorinstelling weer te geven. Selecteer vervolgens de gewenste voorinstelling uit de lijst. De geluidskwaliteit van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wordt aangepast.

  De instelling terugzetten in de niet-aangepaste geluidskwaliteit

  Selecteer [UIT] op de vervolgkeuzelijst (B).

  Hint