Lijst met sneltoetsen (Music Center for PC Ver.1.0)

  Sneltoets
  Resultaat
  F2
  Met deze knop kunt u een naam invoeren voor inhoud die is geselecteerd in een lijst.
  F5
  Met deze knop kunt u de weergave op het scherm vernieuwen.
  • Wanneer u de inhoud van podcasts weergeeft, moet u eerst het scherm vernieuwen. Werk vervolgens de geregistreerde podcasts bij.
  F6 of Ctrl + P
  Met deze knop kunt u inhoud afspelen of pauzeren.
  F7 of Ctrl + S
  Met deze knop kunt u het afspelen van inhoud stoppen.
  F8 of Ctrl + U
  Met deze knop kunt u het geluid in- of uitschakelen.
  F9 of Ctrl + pijl omlaag
  Met deze knop kunt u het volumeniveau verlagen.
  F10 of Ctrl + pijl omhoog
  Met deze knop kunt u het volumeniveau verhogen.
  F12
  Met deze knop kunt u omschakelen tussen de mini-functie en de volledige functie.
  Alt
  Met deze knop kunt u het menu [Bestand] weergegeven.
  Alt + F4
  Met deze knop kunt u het scherm sluiten dat momenteel wordt weergegeven, of kunt u het bedieningsprogramma beeindigen.
  Delete
  Met deze knop kunt u een geselecteerd item verwijderen.
  Ctrl + A
  Met deze knop kunt u alle inhoud op een lijst selecteren.
  Ctrl + Shift + A
  Met deze knop kunt u alle selecties van inhoud annuleren.
  Ctrl + C
  Met deze knop kunt u de geselecteerde tekst op het bewerkingsscherm kopieren.
  Ctrl + E
  Met deze knop kunt u een disc uit het cd-station uitwerpen.
  • Afhankelijk van het cd-station kunt u de disc mogelijk niet uitwerpen.
  Ctrl + F
  Met deze knop kunt u de cursor verplaatsen naar het invoerveld voor het zoeken op trefwoord.
  Ctrl + I
  Met deze knop kunt u informatie ophalen voor audio-cd's of muziekinformatie.
  • Om muziekinformatie op te halen, is een internetverbinding vereist.
  Ctrl + N
  Met deze knop kunt u een nieuwe afspeellijst maken.
  Ctrl + Alt + N
  Met deze knop maakt u een nieuwe dynamische afspeellijst aan. U kunt de voorwaarden instellen voor de nummers die worden weergegeven op de dynamische afspeellijst.
  Ctrl + O
  Met deze knop kunt u het scherm [Bestanden importeren] weergeven. U kunt inhoud op een computer selecteren en importeren in "Music Center for PC".
  Ctrl + V
  Met deze knop kunt u de tekst die u hebt gekopieerd of geknipt op het bewerkingsscherm plakken.
  Ctrl + X
  Met deze knop kunt u de geselecteerde tekst op het bewerkingsscherm knippen.
  Ctrl + pijl rechts
  Met deze knop kunt u de volgende inhoud afspelen.
  Ctrl + pijl links
  Met deze knop kunt u teruggaan naar het begin van de inhoud die momenteel wordt afgespeeld.
  Ctrl + Shift + pijl rechts
  Met deze knop kunt u items in de lijst met inhoud die onderliggende inhoud bevatten, uitvouwen om hun volledige inhoud weer te geven.
  Ctrl + Shift + pijl links
  Met deze knop kunt u uitgevouwen items in de lijst met inhoud sluiten om de onderliggende inhoud van elk item te verbergen.
  Esc
  Met deze knop kunt u omschakelen van de lijst met inhoud van een album naar het albumhoesindexscherm terwijl [Omslagontwerp album] wordt weergegeven.
  Backspace
  Met deze knop kunt u omschakelen van de lijst met inhoud van een album naar het albumhoesindexscherm terwijl [Omslagontwerp album] wordt weergegeven.