Music Center for PC

  Back-up maken van “Music Center for PC”-gegevens

  Opmerking

  • Sluit alle softwareprogramma's behalve de back-uptool van "Music Center for PC".
  • Zet de computer niet in een niet-actieve staat, zoals de slaapstand, terwijl u een back-up opslaat.
   De gegevens kunnen verloren gaan of de back-up kan mislukken.
  • Hoe groter de hoeveelheid inhoud, hoe langer het duurt om de back-up te voltooien.
  1. Selecteer (Menu) linksboven op het scherm, en selecteer daarna [Back-up van gegevens] in het menu [Tools].
  2. Lees de afgebeelde informatie zorgvuldig en selecteer [Volgende].
  3. Selecteer [Bladeren ...] en geef de opslagbestemming van de back-upgegevens op het afgebeelde scherm op.

   Geef de opslagbestemming op en selecteer [Map selecteren].

  4. Controleer en bevestig of de geselecteerde opslagbestemming wordt afgebeeld voor "Opslaglocatie back-upgegevens:".
  5. Voer een naam in voor de back-upgegevens.

   Een map wordt aangemaakt met de naam van de back-upgegevens op de opgegeven opslagbestemming.

   Hint

   • De opslagbestemming van de back-upgegevens noteren is nuttig wanneer u de gegevens wilt herstellen.
  6. Selecteer [Volgende].
  7. Bevestig de afgebeelde informatie en selecteer [Starten].
  8. Nadat het maken van een back-up van de gegevens voltooid is, selecteert u [OK].

  Opmerking

  Als u "Music Center for PC ver. 2.1.0" gebruikt, controleert u de volgende methode.