Artikel-ID : 00199110 / Laatst gewijzigd : 29-04-2021

Een blauwtje gelopen? Tips bij problemen met de Bluetooth-verbinding

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    In dit artikel vindt u oplossingen voor de meest voorkomende Bluetooth-problemen.

    Bekijk Bluetooth-helpvideo's

    Bluetooth-apparaten koppelen

    Problemen met Bluetooth-koppelingen

    Problemen met Bluetooth-verbindingen

    Verwante artikelen en handleidingen