Artikel-ID : 00199110 / Laatst gewijzigd : 05-10-2023Afdrukken

Tips voor het koppelen van Bluetooth-koptelefoons en andere apparaten

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Uw problemen met Bluetooth-koppeling en -verbinding oplossen

  Laten we eerst controleren van welk Bluetooth-probleem u last hebt:

  1. Ik heb moeite om twee Bluetooth-apparaten voor de eerste keer te verbinden of een tweede apparaat te koppelen. Het voor de eerste keer koppelen van twee apparaten wordt Bluetooth-koppeling genoemd en wordt vaak automatisch geactiveerd wanneer u het product voor de eerste keer gebruikt. We noemen het koppelen met een volgend apparaat 'Tweede koppeling'. Lees verder in het onderstaande artikel.
  2. Ik heb twee apparaten gekoppeld en verbonden, maar het geluid wordt verstoord, ik kan niets horen of ik weet niet welke geluidsinstellingen ik moet kiezen.Raadpleeg ons artikel met tips voor het oplossen van problemen met Bluetooth-geluid.

  Wat is koppelen via Bluetooth?

  Wanneer u een nieuwe persoon ontmoet, stelt u zich gewoonlijk eerst voor en wisselt u wat informatie uit. U hoeft dat de volgende keer dat u uw nieuwe kennis ontmoet niet opnieuw te doen, tenzij u bent vergeten wie hij of zij was, of vice versa.

  Bluetooth-koppeling werkt hetzelfde. Wanneer twee Bluetooth-apparaten worden gekoppeld, wisselen ze informatie uit. Ze brengen een verbinding tot stand en herkennen elkaar in de toekomst zonder enige introductie, tenzij het ene apparaat het andere vergeet of vice versa.


  Eerste koppeling versus tweede koppeling

  Veel nieuwe Bluetooth-apparaten (zoals draadloze hoofdtelefoons) gaan automatisch naar de koppelingsmodus wanneer u ze voor het eerst inschakelt. Uw apparaat kan zelf worden ontdekt. Op dit moment zijn er op uw apparaat geen koppelingsgegevens opgeslagen. Wanneer u echter een tweede apparaat koppelt, moet u de koppelingsmodus handmatig activeren. Uw apparaat schakelt niet automatisch over naar de koppelingsmodus, in tegenstelling tot de eerste keer.


  De 7-seconden regel

  Bij veel Sony Bluetooth-apparaten wordt de koppelingsmodus geactiveerd door de koppelingsknop op uw apparaat ongeveer 7 seconden ingedrukt te houden. Vaak wordt met een geluidssignaal of een knipperend blauw lampje aangegeven dat de koppelingsmodus is ingeschakeld. Uw apparaat blijft enkele minuten in de koppelingsmodus staan en wordt automatisch uitgeschakeld als het koppelen niet lukt.

  Raadpleeg de handleiding of de Helpgids voor meer informatie over het activeren van Bluetooth-koppeling op uw product.

  Voorbeeld: de koppelingsmodus activeren voor de WH-1000XM4-koptelefoon

  Waar vindt u online handleidingen in uw taal


  Houd ze in de buurt en opgeladen

  Plaats uw apparaten binnen 1 meter van elkaar tijdens het koppelen.

  Zorg ervoor dat beide apparaten voldoende zijn opgeladen. Het koppelen kan mislukken als de batterij van één apparaat bijna leeg is.


  NFC: de eenvoudigste manier om een koptelefoon te koppelen en te verbinden met uw smartphone

  Het wisselen tussen Bluetooth-apparaten in uw instellingen kan omslachtig overkomen. Wist u dat u het instellingenmenu volledig kunt vermijden wanneer u een Android-telefoon gebruikt?

  Near Field Communication (NFC) is de technologie die wordt gebruikt bij contactloze betalingen. U houdt uw kaart tegen een kaartlezer en wacht tot uw betaling is goedgekeurd. Op dezelfde manier kan NFC ook worden gebruikt om Bluetooth-apparaten te koppelen en met elkaar te verbinden. Als uw apparaten allebei zijn uitgerust met NFC en de NFC-instelling is ingeschakeld op uw telefoon, kunt u ze direct koppelen zonder de Bluetooth-instellingen te hoeven doorlopen:

  1. Controleer of u NFC hebt ingeschakeld op uw telefoon.
  2. Ontgrendel uw telefoon.
  3. Houd deze dicht bij het NFC-logo (bijvoorbeeld de linkerschelp van de koptelefoon op de WH-1000XM4). U hoeft uw koptelefoon niet aan te zetten. Hij wordt automatisch ingeschakeld.
  4. Bluetooth-koppeling vindt plaats of de Bluetooth-verbinding wordt geactiveerd als u de apparaten eerder hebt gekoppeld.

  Raadpleeg het onderstaande artikel voor meer informatie: Wat is de eenvoudigste manier om mijn Bluetooth-hoofdtelefoon te koppelen aan een Android-telefoon?


  Ik kan het apparaat niet vinden in de Bluetooth-lijst: zet Bluetooth uit en weer aan

  Het uit- en weer inschakelen van Bluetooth is vooral handig als u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken niet kunt vinden in de Bluetooth-menulijst. Als u Bluetooth uit- en weer inschakelt, wordt de lijst vernieuwd. Deze tip is van toepassing op smartphones, computers en tv's.

  Xperia-smartphone (Android): Bluetooth in- of uitschakelen

  Windows 10-laptop: Bluetooth in- of uitschakelen


  Ik kan het apparaat niet vinden in de Bluetooth-lijst: controleer of het automatisch is gekoppeld met een eerder aangesloten apparaat

  Het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, wordt mogelijk niet weergegeven in de Bluetooth-lijst als het al is verbonden met een ander apparaat (de telefoon van een familielid is bijvoorbeeld al verbonden met uw speaker of koptelefoon zonder dat u het weet). U dient deze verbinding eerst uit te schakelen.

  Hoe weet ik of mijn Xperia-smartphone al is verbonden via Bluetooth?

  Sommige apparaten (zoals de WH-1000XM4-koptelefoon) kunnen verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk. Dit wordt een multipoint-verbinding genoemd. Raadpleeg het onderstaande artikel voor meer informatie: De WH-1000XM4-koptelefoon verbinden met twee apparaten (multipoint-verbinding).


  Hoewel ik mijn apparaten heb gekoppeld, maken ze geen verbinding: verwijder de koppelingsinformatie en koppel de apparaten opnieuw

  Windows 10-bericht in de instellingen voor Bluetooth en andere apparaten voor WH-1000XM4:

  Hoewel het ongebruikelijk is, is het mogelijk dat twee apparaten zijn gekoppeld, maar geen verbinding maken. Als u er zeker van bent dat dit niet wordt veroorzaakt door een lege batterij of een verkeerde combinatie van Bluetooth-profielen, verwijdert u de koppelingsinformatie en koppelt u de apparaten opnieuw om dit probleem op te lossen. U kunt Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderen (Forget / Remove device (Vergeten/Apparaat verwijderen)) in het Bluetooth-menu van uw telefoon of computer.

  Xperia-smartphone (Android): de verbinding met een apparaat verbreken of de koppelingsgegevens ervan verwijderen

  Windows 10-laptop: de verbinding met een apparaat verbreken of de koppelingsgegevens ervan verwijderen

  Er geldt daarnaast een limiet voor het aantal Bluetooth-apparaten dat u kunt koppelen. De meeste smartphones kunnen Bluetooth-koppelingsgegevens opslaan voor maximaal acht apparaten. Deze limiet houdt in dat uw telefoon de oudste koppelingsinformatie verwijdert als u probeert een negende apparaat te koppelen.


  Ik kan geen apparaten koppelen: controleer of de Bluetooth-profielen van uw apparaten overeenkomen

  Wat is een Bluetooth-profiel?

  Het Bluetooth-profiel van een apparaat bepaalt met welke Bluetooth-apparaten het kan communiceren en hoe deze communicatie wordt uitgevoerd. Neem deze twee voorbeelden:

  • Sommige tv's ondersteunen Bluetooth-afstandsbedieningen, maar geen Bluetooth-koptelefoons. De koptelefoon heeft een ander Bluetooth-profiel nodig dan de afstandsbediening.
  • Er zijn Bluetooth-apparaten die verzenden en die ontvangen. Uw telefoon kan muziek naar een speaker sturen, maar niet andersom.

  Twee Bluetooth-apparaten die draadloos willen communiceren, hebben compatibele profielen nodig. Ga altijd na wat het doel is van het apparaat waarmee u probeert te koppelen. U kunt controleren of uw apparaat het vereiste profiel ondersteunt in de handleiding en specificaties van uw apparaat. Handleidingen worden op onze ondersteuningswebsite gepubliceerd. Als meerdere verbindingsmodi mogelijk zijn op een apparaat (zoals telefoon, muziek, berichten en adresboek), schakel dan op een van beide apparaten bepaalde modi uit om te zien of dat helpt.

  Verwante artikelen


  Bekijk onze Bluetooth-ondersteuningsvideo's

  Bekijk onze videoserie over alles wat te maken heeft met Bluetooth.

  1. [VIDEO] Bluetooth-serie — Apparaten koppelen
  2. [VIDEO] Bluetooth-serie — Apparaten koppelen met NFC (Near Field Communication)
  3. [VIDEO] Bluetooth-serie — Aansluiten op een Windows-pc of Mac
  4. [VIDEO] Bluetooth-serie - essentiële probleemoplossing (uitleg over de meest voorkomende Bluetooth-problemen)

  Hebt u geprobeerd beide apparaten te resetten en te initialiseren?

  Koptelefoons, Soundbars, draadloze speakers en andere Bluetooth-apparaten hebben een resetfunctie. In de handleiding van het apparaat vindt u hierover meer informatie. Handleidingen worden op onze ondersteuningswebsite gepubliceerd.

  Als u alles hebt geprobeerd en Bluetooth nog steeds niet werkt, kunt u eerst uw apparaat resetten en het vervolgens initialiseren. Houd er rekening mee dat met het initialiseren van uw apparaat de fabrieksinstellingen worden hersteld. Nadat u het apparaat hebt geïnitialiseerd, schakelt het automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u het inschakelt, alsof het gloednieuw is.