Artikel-ID : 00168164 / Laatst gewijzigd : 14-04-2021

Er is geen geluid als ik de HDMI-verbinding vanaf de Blu-ray Disc-speler gebruik

  BELANGRIJK: Niet alle Blu-ray Disc-spelers of thuisbioscoopsystemen hebben dezelfde HDMI-mogelijkheden. Controleer de specificaties van uw product van Sony om te zien of het over de HDMI-functie beschikt.

  De oorzaak van dit probleem kan liggen aan het te lage of gedempte volume van de aangesloten tv of het aangesloten geluidssysteem. Dit kan zich ook voordoen als de audio-uitgangsinstelling van de Blu-ray Disc-speler niet correct is uitgevoerd.

  Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:

  1. Verhoog het volume of schakel de dempingsfunctie uit van de aangesloten tv of het aangesloten geluidssysteem.
  2. Controleer of de correcte ingang op het aangesloten apparaat is geselecteerd.
  3. Selecteer als volgt de juiste HDMI-audio-uitgangsinstelling:

   1. Druk met de afstandsbediening van de Blu-ray Disc-speler op de knop HOME.
   2. Selecteer het pictogram png59781.pngmet de pijltoets links of rechts.
   3. Selecteer Audio Settings (Audio-instellingen) met de pijltoets omhoog of omlaag.
   4. Selecteer Audio (HDMI).
   5. Druk op de knop png59771.png .
   6. Selecteer Auto of 2ch PCM (2-kanaals-PCM).

    BELANGRIJK: De instelling voor 2-kanaals-PCM moet worden gekozen als u een tv of A/V-ontvanger verbindt die geen Dolby Digital of alleen DTS-technologie ondersteunt. Anders hoort u ruis of helemaal geen geluid.

   7. Druk op de knop ENTER.
   8. Selecteer de instelling BD Audio Mix.
   9. Druk op de knop ENTER.
   10. Selecteer Uit.
   11. Druk op de knop ENTER.

    OPMERKING:  De instelling BD Audio Mix moet u alleen op On (Aan) zetten als u luistert naar geluidsgegevens, zoals knopgeluiden en commentaar.

   12. Druk op de knop TOP MENU om met de normale werking te beginnen.

  OPMERKING: Als u een BRAVIA-TV als monitor gebruikt, stelt u de luidsprekeruitgang in op AV AMP.