Artikel-ID : 00168104 / Laatst gewijzigd : 02-11-2020Afdrukken

Het laden van Blu-ray Disc®-films (BD) duurt erg lang

  Vanwege de grote hoeveelheid informatie die is opgeslagen op een BD-ROM, kan het enige tijd duren voordat bepaalde schijven zijn geladen. Om de tijd van het laden en het opstarten te verkorten nadat u de speler hebt ingeschakeld, stelt u de Quick Start Mode (Modus Snel starten) in op On (Aan).

  Volg de onderstaande stappen om de Quick Start Mode (Modus Snel starten) in te stellen:

  BELANGRIJK: Als Quick Start Mode (Modus Snel starten) is ingesteld op On (Aan) zal het stroomverbruik hoger zijn en blijft mogelijk de ventilator draaien, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Druk op de pijltoets links of rechts om Installatie te kiezen.
  3. Druk op de pijltoets omhoog of de pijltoets omlaag om Systeem settings te kiezen.
  4. Druk op ENTER.
  5. Druk op de pijltoets omhoog of de pijltoets omlaag om Quick Start Mode (Modus Snel starten) te kiezen.
  6. Druk op ENTER.
  7. Druk op de pijltoets omhoog of de pijltoets omlaag om Aan of Uit te kiezen.
  8. Druk op ENTER.