Artikel-ID : 00177918 / Laatst gewijzigd : 07-10-2019

Ik kan de belichtingscompensatie niet wijzigen met een smartphone (PlayMemories Mobile).

    U kunt de belichtingscompensatie alleen op afstand wijzigen wanneer de draaiknop voor belichtingscompensatie van de camera op 0 staat.
    Controleer de draaiknop voor belichtingscompensatie op de camera.