Artikel-ID : 00061359 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Waarom daalt het volume tijdens of na het zwemmen?

Er is water in de oortjes gedrongen.

  Waarom daalt het volume tijdens of na het zwemmen?

  De geluidskwaliteit kan achteruitgaan als er water in de oortjes (A) dringt. Wanneer u uw Walkman in het zwembad gebruikt, moet u het formaat van de oortjes zorgvuldig kiezen, zodat ze volledig in uw oor passen. Druk de oortjes stevig in uw oren, zodat er geen water binnen kan.

  De oortjes schudden

  Als water in de oortjes dringt, moet u de Walkman zoals op de illustratie vasthouden en ongeveer vijfmaal schudden om het water te verwijderen.
  Als er nog altijd water in de oortjes achterblijft, verwijdert u de oordopjes, legt u een droge doek op de opening van de oortjes en schudt u de oortjes vijf tot tien keer.

  Het volume wordt zwak. Is dat een defect? 

  Dit verschijnsel kan zich voordoen wanneer tijdens het zwemmen water in uw oor dringt. Het trommelvlies van het oor detecteert geluid door de luchttrillingen die de oortjes voortbrengen. Wanneer er water tussen het oortje en het trommelvlies zit, wordt het geluid minder goed hoorbaar.
   
  De omvang van het oor verschilt van mens tot mens, zodat het oorspronkelijk geïnstalleerde oordopje misschien niet in elk oor past.
  Gebruik een grotere (best passende) maat van de oordopjes om te voorkomen dat water in het oor dringt.