Artikel-ID : 00061923 / Laatst gewijzigd : 26-12-2013

Kan ik de compressiewaarde van JPEG-afbeeldingen wijzigen als de kwaliteit tijdens de opname op RAW JPEG ingesteld is?

    De camera ondersteunt geen wijzigingen van de compressie van JPEG-afbeeldingen. Als de functie Quality (Kwaliteit) ingesteld is op RAW & JPEG, is de afbeeldingsgrootte voor JPEG-afbeeldingen ingesteld op Fine (Fijn).