Artikel-ID : 00062622 / Laatst gewijzigd : 27-04-2017

Soms toont het beeld ruis op de zoeker van de camera

  Als u de zoeker van de camera gebruikt, kan het beeld afhankelijk van het onderwerp wat ruis vertonen.

  Om de beeldkwaliteit in de zoeker te verbeteren, kunt u het aantal verwerkte pixels in de zoeker verhogen, via de instelling Display Quality (Weergavekwaliteit) van uw camera. Ga als volgt te werk om deze instelling te wijzigen:

  1. Druk op de camera op Menu.
  2. Selecteer Setup (Instellingen).
  3. Ga naar Display Quality (Weergavekwaliteit).
  4. Selecteer High (Hoog).