Artikel-ID : 00126468 / Laatst gewijzigd : 10-09-2018Afdrukken

Het display schakelt niet automatisch over op de zoeker.

  Als het display niet naar behoren overschakelt van het lcd-scherm naar de elektronische zoeker (EVF, Electronic Viewfinder) wanneer de instelling FINDER/MONITOR (Zoeker/monitor) ingesteld is op Auto (Automatisch), kijkt u recht in de elektronische zoeker om de displayschakelaar te helpen. U kunt ook de instelling FINDER/MONITOR (Zoeker/monitor) wijzigen naar Viewfinder (Zoeker) door de onderstaande stappen te volgen.

  1. Druk op de camera op de knop MENU.
  2. Selecteer Custom Settings (Aangepaste instellingen).
  3. Selecteer FINDER/MONITOR (Zoeker/monitor).
  4. Selecteer Viewfinder (Zoeker).

   OPMERKING: Door de instelling FINDER/MONITOR (Zoeker/monitor) in te stellen op Viewfinder (Zoeker), schakelt het display over van de elektronische zoeker naar het lcd-scherm of andersom door de uitklapbare zoeker omhoog of omlaag te drukken.

  Daarnaast kunt u Function for VF close (Functie voor sluiten zoeker) in het menu Setup (Instellingen) instellen op Not Power OFF (Niet uitschakelen). Het display schakelt dan over naar het lcd-scherm terwijl de camera aanblijft wanneer u de elektronische zoeker opbergt en schakelt over naar de elektronische zoeker wanneer u deze uitklapt.