Artikel-ID : 00061170 / Laatst gewijzigd : 13-12-2013

De instelling Sound Field (Geluidsveld) van het audiosysteem verandert automatisch

    Dit kan gebeuren wanneer de functie Scene Select (Scènekeuze) van de tv ingeschakeld is. Als de functie Scene Select actief is, verandert ze automatisch het geluidsveld van het audiosysteem.

    Schakel Scene Select uit om te voorkomen dat Sound Field automatisch wordt gewijzigd.