Artikel-ID : 00061199 / Laatst gewijzigd : 13-12-2013

De Home Theatre-toepassing geeft de melding "Currently not available" (Voorlopig niet beschikbaar)

  Deze melding verschijnt in de volgende gevallen.

  • De functie "Test Tone" (Testtoon) of "Auto Calibration" (Automatische kalibratie) in het audiosysteem is actief
  • Een of meer voor de functie Sound Field (Geluidsveld) vereiste luidsprekers is uitgeschakeld in het audiosysteem
  • Een hoofdtelefoon is aangesloten op het audiosysteem
  • De "multi in" invoer in het audiosysteem is actief.

  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw audiosysteem voor meer details.