Artikel-ID : 00122775 / Laatst gewijzigd : 12-11-2019

BRAVIA-TV herkent het mobiele apparaat niet dat ik via een USB-kabel het aangesloten.

  Controleer het volgende.

  1. Sluit de USB-kabel opnieuw aan en zorg ervoor dat de BRAVIA-TV en het mobiele apparaat stevig zijn aangesloten.
  2. Controleer of de USB-kabel gegevensoverdracht ondersteunt. USB-kabels die uitsluitend zijn bedoeld om mee op te laden, kunnen niet worden gebruikt.
  3. Als het mobiele apparaat MTP (Media Transfer Protocol) gebruikt, kan het apparaat niet worden herkend.
   Wijzig de instellingen van uw mobiele apparaat naar MSC (Mass Storage Class) of PTP (Picture Transfer Protocol).

   OPMERKING: Voor de specificaties en instelmethoden van uw mobiele apparaat raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat werd geleverd. 

   De volgende stappen zijn een voorbeeld van hoe u de MSC-verbindingsinstelling kunt bedienen op een Xperia Z3.
   1. Selecteer in het startscherm Settings (Instellingen) - Xperia Connectivity (Xperia-connectiviteit).
   2. In de categorie USB Connectivity (USB-connectiviteit) selecteert u USB connection mode (USB-verbindingsmodus) en vervolgens Mass storage mode (MSC) (Massa-opslagmodus).

    OPMERKING: Als het apparaat zelfs met een MSC-verbinding niet wordt herkend, is het mogelijk dat het interne geheugen MSC niet ondersteunt. In dergelijke situaties draagt u de gegevens (foto's, enzovoort) over naar een SD-kaart of een ander type verwisselbaar opslagmedium.
  4. Als de bovenstaande items het probleem niet verhelpen, maakt u verbinding via DLNA, MHL, Screen Mirroring (Scherm spiegelen) of Wi-Fi Direct.