Artikel-ID : 00124546 / Laatst gewijzigd : 25-09-2016

De knop DIGITAL/ANALOG op de afstandsbediening werkt niet in het startmenu of wanneer een toepassing is geopend.

    De knop DIGITAL/ANALOG is beschikbaar terwijl uw BRAVIA-TV de tv-ingang (uitzending) of een externe ingang gebruikt.

    Stel eerst met de infraroodafstandsbediening de tv-stand in voordat u de knop DIGITAL/ANALOG gebruikt.