Artikel-ID : 00118805 / Laatst gewijzigd : 08-06-2015

Hoeveel maanden speelgegevens worden in de toepassing getoond? Is het mogelijk om deze gegevens te veranderen in weken of dagen en een grafiek met speelgegevens van een bepaalde tijdsperiode weer te geven?

    Al uw eerdere speelgegevens worden in de toepassing getoond.

    Op dit moment beschikt de toepassing niet over een functie om speelgegevens van een bepaalde tijdsperiode weer te geven in de vorm van een grafiek.