Artikel-ID : 00122727 / Laatst gewijzigd : 20-07-2021

Hoe geef ik de tijd weer op het startscherm van mijn Sony Android-tv?

  Om de tijd weer te geven op het startscherm van uw Sony Android-tv, moet de tijd worden ingesteld en moet eerst de instelling Info Banner (Informatiebanner) worden ingeschakeld.

  De informatiebanner weergeven

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Channel Setup (Kanaalinstellingen) in de categorie Tv.
  4. Stel Info Banner (Informatiebanner) in op On (Aan).

  De tijd instellen

  Als de BRAVIA-TV verbonden is met een netwerk:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Onder de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren) selecteert u Date & time (Datum en tijd).
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op On (Aan).
  5. Stel Time synchronization (Tijdsynchronisatie) in op Use network time (Netwerktijd gebruiken).

  Als de BRAVIA-TV niet verbonden is met een netwerk:

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Onder de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren) selecteert u Date & time (Datum en tijd). 
  4. Stel Automatic date & time (Automatische datum en tijd) in op Off (Uit).
  5. Pas handmatig de instellingen voor Time (Tijd) en Date (Datum) aan.