Artikel-ID : 00165845 / Laatst gewijzigd : 11-10-2017Afdrukken

Hoe wijzig ik de standaard-DNS (Domain Name Server) in een Public DNS op een BRAVIA-TV?

  WAARSCHUWING: Met een Public DNS (Openbare DNS) kan de internetrouteringsnelheid vaak worden verbeterd, waardoor dit probleem wordt opgelost. Noteer wel de standaard-DNS voor het geval dat de openbare DNS niet functioneert in het netwerk of de netwerkverbinding langzamer of instabiel wordt.

  Uw internetprovider kent automatisch een primaire en secundaire DNS-server toe. Als u vermoedt dat de gebruikte DNS niet betrouwbaar is of niet goed functioneert, kunt u aan de hand van de volgende stappen een openbare DNS kiezen.

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop Home.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Netwerk.
  4. Selecteer Netwerkinstelling/Netwerk instellen.
  5. Selecteer Netwerkverbinding instellen.
  6. Selecteer Gebruiker of Expert.
  7. Selecteer Wired/Wireless Set-up (Bekabelde/draadloze configuratie). In Wireless Setup (Draadloze configuratie) sluit u de tv aan op Wireless network (Draadloos netwerk) door het netwerk te scannen of door de functie WPS te gebruiken, afhankelijk van de router. Voor een beveiligde draadloze installatie moet u bij Network security key een netwerkbeveiligingssleutel invoeren voordat het scherm voor het instellen van het IP-adres en de proxyserver wordt weergegeven.
  8. Selecteer Manual IP-adres (Handmatig IP-adres).
  9. Laat het IP-adres staan of wijzig het IP-adres handmatig en voer de Domain Name Server in bij de Public DNS-adressen: 8.8.8.8 voor Primary DNS (Primaire DNS) en 8.8.4.4 voor Secondary DNS (Secundaire DNS).
  10. Selecteer NO (Nee) als u wordt gevraagd of u een proxyserver wilt gebruiken.
  11. Selecteer Save en Connect (Opslaan en verbinden) om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

  Opmerking: Als de internetaansluiting trager of instabiel wordt, kunt u op internet andere openbare DNS-servers vinden.