Artikel-ID : 00087330 / Laatst gewijzigd : 27-06-2014

De standaard Domain Name Server (DNS) veranderen naar een publieke DNS op een BRAVIA TV

  WAARSCHUWING: Het gebruik van een publieke DNS kan de routingsnelheid van het internet verbeteren en het probleem oplossen. Noteer de standaard DNS server echter als referentie, voor het geval de publieke DNS niet werkt in het netwerk of de netwerkverbinding trager of instabiel wordt.

  Er wordt automatisch een primaire en secundaire DNS-server toegekend door je Internet Service Provider (ISP). Als je vermoedt dat de gebruikte DNS-server niet betrouwbaar is of niet behoorlijk werkt, kun je een Publieke DNS kiezen door de volgende stappen te volgen.

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de toets HOME.
  2. Selecteer Settings(Instellingen).
  3. Selecteer Network (Netwerk).
  4. Selecteer Network Settings/Set-up (Netwerkinstellingen/Configuratie).
  5. Selecteer Set-up Network connection(Netwerkverbinding instellen).
  6. Selecteer Custom/Expert(Aangepast/Expert).
  7. Selecteer Wired/Wireless Set-up (Bedrade/draadloze configuratie). Verbind de tv in de Wireless Setup (Draadloze configuratie) met een Wireless network (Draadloos netwerk) door het netwerk te scannen of een WPS-functie te gebruiken, afhankelijk van de router. Voor een beveiligde draadloze configuratie moet een beveiligingssleutel worden ingegeven voor het IP-adres en het instellingsscherm van de proxyserver worden weergegeven.
  8. Selecteer de instelling Manual IP Address (Handmatig IP-adres).
  9. Behoud het IP-address of verander het IP-adres handmatig  en voer de DNS in met de volgende publieke DNS-adressen: 8.8.8.8  voor Primaire DNS en 8.8.4.4 voor Secundaire DNS.
  10. Selecteer NO (Nee) indien je wordt gevraagd een proxyserver te gebruiken. 
  11. Selecteer Save and Connect (Opslaan en verbinden) om een netwerkverbinding tot stand te brengen.  

  Opmerking: Als de internetverbinding trager of instabiel wordt, kun je andere publieke DNS-servers gebruiken door op internet te zoeken.