Artikel-ID : 00156395 / Laatst gewijzigd : 19-02-2018

Kan geen verbinding maken met het netwerk wanneer ik de verbinding instel via SongPal op een mobiel Apple-apparaat

  Nadat u een verkeerd wachtwoord hebt gebruikt voor het instellen van een Wi-Fi-verbinding, is er geen netwerkverbinding meer mogelijk, ook niet als u daarna de verbinding opnieuw probeert in te stellen met het juiste wachtwoord.

  Volg de onderstaande stappen om de Wi-Fi-verbinding opnieuw in te stellen

  1. Schakel het systeem uit.

   Als het lampje Standby of het lampje on/standby oranje brandt, volgt u de instructies hieronder om de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus te annuleren voordat u verdergaat met de volgende stap.

   • CMT-SX7 en CMT-SX7B
    1. Laat het systeem ingeschakeld.
    2. Zet in het MENU de instelling BT/NW Standby (Bluetooth/Netwerkstand-by) op Off (Uit).
    3. Schakel het systeem uit.
    4. Controleer of het lampje Standby niet brandt.
   • SRS-X99, SRS-X88 en SRS-X77
    1. Laat het systeem ingeschakeld.
    2. Houd de aan-uitknop ingedrukt om de stand-bymodus in te schakelen.
    3. Controleer of het lampje on/standby niet brandt.

     OPMERKING: Als u wilt terugkeren naar de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus, houdt u de aan-uitknop ingedrukt terwijl het systeem wordt ingeschakeld totdat het lampje on/standby oranje wordt.

  2. Wacht 3 minuten.
  3. Schakel het systeem weer in en stel de Wi-Fi-verbinding opnieuw in.

   OPMERKING: Als u de Wi-Fi-verbinding van het systeem instelt met SongPal op een mobiel Apple-apparaat, controleert u of het mobiele Apple-apparaat verbinding maakt met internet via Wi-Fi voordat u verdergaat met instellen.