Artikel-ID : 00267871 / Laatst gewijzigd : 29-10-2021

Het geluid van mijn audiosysteem is zacht of helemaal niet hoorbaar wanneer ik verbinding maak via Bluetooth

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Controleer het volgende als het geluid van uw audiosysteem zacht of helemaal niet hoorbaar is tijdens een Bluetooth-verbinding: 

  • Controleer of FUNCTION is ingesteld op BLUETOOTH.
  • Controleer of het lampje voor BLUETOOTH op het audiosysteem brandt.
  • Schakel de Bluetooth-instelling van het bronapparaat uit en vervolgens weer in om de Bluetooth-verbinding opnieuw tot stand te brengen.
  • Verhoog het volume van de draadloze speaker en het bronapparaat.
  • Als uw bronapparaat een computer is, start u de muzieksoftware opnieuw op.
  • Als u Music Center (SongPal) op uw mobiele apparaat gebruikt, moet u het wel naar de nieuwste versie hebben bijgewerkt.
   Opmerking: De update voor Music Center (SongPal) is ook nodig als u de app niet gebruikt. Als u Music Center (SongPal) niet kunt bijwerken, verwijder dan de app en maak verbinding met Bluetooth.

  Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u de informatie van het aangesloten apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit.