Artikel-ID : 00133941 / Laatst gewijzigd : 24-09-2018Afdrukken

Hoe kan ik apps beperken of toestaan met de functie Restricted Profile?

  Wanneer de functie Restricted Profile (Beperkt profiel) is ingeschakeld, verhindert deze toegang tot bepaalde apps of diensten.

  Beperkt profiel instellen

  Gebruik de volgende menu-items om deze functie te beheren:

  [HOME] > [Settings] (Instellingen)* > [Personal - Security & restrictions] (Persoonlijk - beveiliging en beperkingen) > [Restricted profile] (Beperkt profiel) > [Settings] (Instellingen)* > stel een nieuwe 4-cijferige pincode in > voer nogmaals uw pincode in ter bevestiging > [Allowed apps] (Toegestane apps) > selecteer de door u gewenste app > [Allowed / Not allowed] (Toestaan/Niet toestaan)

  Uw beperkte profiel openen

  Om uw beperkte profiel op uw Sony Android-tv te gaan gebruiken, doorloopt u de volgende stappen:

  [HOME] > [Restricted profile]-pictogram (Beperkt profiel) in het instellingenmenu > [Enter Restricted profile] (Beperkt profiel openen). Op het scherm wordt een nieuw bericht "Switching to Restricted Profile" (Overschakelen naar beperkt profiel) getoond voordat de functie wordt geactiveerd.

  OPMERKING: Om uw beperkte profiel af te sluiten, opent u de categorie, selecteert [Exit Restricted profile] (Beperkt profiel afsluiten) en voert u uw 4-cijferige pincode in. Op het scherm wordt het bericht "Switching owner" (Overschakelen van eigenaar) getoond ter bevestiging dat de functie is uitgeschakeld.

  De pincode van uw beperkte profiel wijzigen 

  U kunt uw pincode ook wijzigen met de volgende instellingen:

  [HOME] > [Settings] (Instellingen)* > [Personal - Security & restriction] (Persoonlijk - beveiliging en beperkingen) > [Restricted profile] (Beperkt profiel) > [Settings] (Instellingen)* > [Change PIN] (Pin wijzigen) > Voer uw oude 4-cijferige pincode in > Kies een nieuwe pincode > Voer ter bevestiging nogmaals uw nieuwe pincode in.

  Uw beperkte profiel verwijderen

  Tot slot kunt u uw beperkte profiel verwijderen met de volgende menukeuze:

  [HOME] > [Settings] (Instellingen)* > [Personal - Security & restriction] (Persoonlijk - beveiliging en beperkingen) > [Restricted profile] (Beperkt profiel) > [Delete restricted profile] (Beperkt profiel verwijderen) > Voer uw 4-cijferige pincode in


  *OPMERKING: Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.