Artikel-ID : 00264049 / Laatst gewijzigd : 21-06-2021Afdrukken

Ik kan in de modus Restricted Profile (Beperkt profiel) geen HDMI-apparaat selecteren

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    U kunt in de modus Restricted Profile (Beperkt profiel) geen HDMI-apparaat selecteren omdat de modus de toegang tot apps en andere inhoud beperkt. U moet eerst het aangesloten HDMI-apparaat selecteren onder Input (Invoer) voordat u de modus Restricted Profile (Beperkt profiel) activeert.