Artikel-ID : 00163377 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

Er zijn weinig items in Instellingen of apps op het startscherm

  Mogelijk bevindt de tv zich in de modus Restricted profile (Beperkt profiel).

  Sluit de modus Restricted profile (Beperkt profiel) af door de onderstaande stappen te volgen.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Security & restrictions (Beveiliging en beperkingen) in de categorie Personal (Persoonlijk).
  4. Selecteer Restricted profile (Beperkt profiel).
  5. Selecteer Exit restricted profile (Beperkt profiel afsluiten) en voer de PIN-code in.