Artikel-ID : 00155412 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

De Blu-ray Disc-speler verbindt niet automatisch met een Bluetooth-apparaat

  Controleer het volgende als de Blu-ray Disc-speler niet automatisch verbinding maakt met een Bluetooth®-apparaat:

  Belangrijk: Schakel alle andere Bluetooth-apparaten uit om interferentie te voorkomen.

  • Controleer of de Bluetooth-functie van de Blu-ray Disc-speler is ingeschakeld.
   1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde infraroodafstandsbediening.
   2. Selecteer Installatie.
   3. Selecteer Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen).
   4. Selecteer Bluetooth Mode (Bluetooth-modus).
  • Controleer of het Bluetooth-apparaat is geregistreerd op de Blu-ray Disc-speler.
   1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde infraroodafstandsbediening.
   2. Selecteer Installatie.
   3. Selecteer Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen).
   4. Controleer de inhoud van de Apparaatlijst.
  • Als het Bluetooth-apparaat niet in de lijst voorkomt, probeer dan of u het opnieuw kunt koppelen.

  Opmerking: Als de speler al een gekoppeld apparaat heeft, moet u de koppelingsinformatie uit de apparaatlijst verwijderen en het apparaat loskoppelen voordat u opnieuw verbinding probeert te maken. Nadat de verbindingsgegevens zijn verwijderd. Voer de verbindingsbewerking nogmaals uit.