Artikel-ID : 00155375 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

Wanneer ik via een USB-kabel een DualShock4-controller op de speler aansluit, kan ik het apparaat niet bedienen.

  Een draadloze DualShock4-controller kan alleen via Bluetooth op de Blu-ray-speler worden aangesloten. Het apparaat kan niet worden bediend met een draadloze DualShock4-controller die via een USB-kabel op de speler is aangesloten.

  Probeer de volgende stappen om de koppelingsprocedure uit te voeren

  1. Selecteer in het beginscherm van de Blu-ray Disc-speler de optie Setup (Instellingen).
  2. Selecteer Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen).
  3. Controleer of de Bluetooth-modus is ingeschakeld.
  4. Ga terug naar Setup (Instellingen) en selecteer System Settings (Systeeminstellingen).
  5. Selecteer DUALSHOCK4 wireless controller (Draadloze DUALSHOCK4-controller).
  6. Selecteer het menu Register Controller (Controller registreren) en houd gedurende acht seconden de knoppen Share (Delen) en PlayStation op de draadloze DualShock4-controller ingedrukt. Op de lichtbalk van de controller begint een wit lampje te knipperen.

  Wanneer de koppeling is geslaagd, verschijnt op het scherm het bevestigingsbericht Wireless Controller is connected (Draadloze controller is verbonden).