Artikel-ID : 00147148 / Laatst gewijzigd : 26-10-2021

Wat is S-Log?

    S-Log is een gammacurve met een groot, geoptimaliseerd dynamisch bereik waarbij is aangenomen dat gradatie na de productie zal worden uitgevoerd.

    Met S-Log3 kunnen de gradatie-eigenschappen in schaduwen en het bereik van de middentonen beter worden gereproduceerd dan met S-Log2. De eigenschappen van S-Log3 liggen dichter bij die van gescande film. S-Log3 wordt in het algemeen aanbevolen. Als S-Log3 onvoldoende gradatie in het bereik van middelhoge tot hoge helderheid biedt, gebruikt u S-Log2.

    Als u met S-Log werkt, wordt aanbevolen de beeldkwaliteit, inclusief de gradatie, van te voren door middel van testopnamen te controleren.

    BELANGRIJK: Voor de gradatie van video's die met S-Log zijn opgenomen, is technische kennis vereist.