Artikel-ID : 00147141 / Laatst gewijzigd : 26-10-2021

Er is ruis in de donkere gebieden bij opnamen met S-Log.

    S-Log2 en S-Log3 zijn functies die zijn geoptimaliseerd waarbij werd aangenomen dat gradatie na de productie wordt uitgevoerd.

    Video's die zijn opgenomen met het S-Log2- of S-Log3-gamma, hebben vóór de gradatie meer merkbare ruis in donkere gebieden in vergelijking met video's die met andere gamma's zijn opgenomen. Als er ook na de gradatie nog sprake is van aanzienlijke ruis, kunt u dit mogelijk verminderen door een helderder instelling te gebruiken en de helderheid later weer omlaag te brengen.

    Er is een overeenkomstige afname in het dynamische bereik wanneer u met helderdere instellingen opneemt. Als u met S-Log2 of S-Log3 werkt, wordt aanbevolen de beeldkwaliteit, inclusief de gradatie, van te voren door middel van testopnamen te controleren.

    Raadpleeg de webpagina Help Guide for Creators (Helpgids voor makers) voor meer informatie over het gebruik van S-Log.